Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB är ett av Sveriges största fristående landskapsarkitekturföretag.

Företaget arbetar sedan starten 1992 med planering och gestaltning av landskap i utveckling. Genom sina medarbetares kompetens och erfarenhet representerar företaget ett omfattande kunnande inom såväl analys- och programarbete som inom gestaltningsarbete och projektering. Arbetsfältet spänner från stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt till bygg- och anläggningsprojekt för boende, arbete och fritid.

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB ägs av Thomas Andersson och Anders Jönsson. Bolagets styrelse utgörst av Thomas Andersson, Anders Jönsson och Brita Holmberg.

Uppdragsverksamheten leds av en planeringsgrupp bestående av Anders Jönsson, Brita Holmberg, Anna Englund, Åsa Glaumann och Jan Adolph.

Just nu arbetar vi bl a med Riddarholmen och Skeppsholmen i Stockholm åt Statens Fastighetsverk.